Voor wie?

Beeldcoaching

Beeldcoaching is breed inzetbaar. Overal waar interactie is, heeft beeldcoaching nut. Ik werk veel in het onderwijs met leerkrachten en docenten. Bijvoorbeeld als je de groep maar niet rustig krijgt, of als jouw instructie niet goed aankomt bij de leerlingen is beeldcoaching echt een aanrader. We gaan er dan voor zorgen dat je eindelijk kan gaan lesgeven en het plezier in je werk terug vindt.

Beeldcoaching is ook heel goed in te zetten in de zorg! Het lijkt me ontzettend leuk om ook daar beeldcoaching te mogen toepassen.

 

In het onderwijs is beeldcoaching o.a. erg goed toe te passen bij:

· Net startende leerkrachten of docenten

· Onderwijs professionals die het pedagogisch klimaat van hun groep willen verbeteren

· Onderwijs professionals die vastlopen of dreigen uit te vallen

· Onderwijs professionals die vastlopen met één kind of een groepje kinderen

· Onderwijs professionals die willen of moeten professionaliseren

 

Teamontwikkeling en intervisie

Teamontwikkeling is erg goed toe te passen in onderwijsteams die van elkaar willen leren. Het gebruik van videobeelden van de eigen praktijk maakt dat men zich kwetsbaar moet durven opstellen. Vanuit die kwetsbaarheid, gecombineerd met goede begeleiding, ontstaat waardering en openheid voor elkaar. Er ontstaat ruimte om vragen te stellen en te leren.

Bij intervisie werkt het heel goed om in kleinere groepen mensen (4 á 5) te werken aan een klasoverstijgend thema. De effecten van intervisie zijn gelijk aan teamontwikkeling met als extra bonus dat er een schoolgerelateerd onderwerp gekoppeld is aan de coachingsmethode. Hierdoor wordt er ook aan dat onderwerp samen gewerkt en worden er concrete stappen gezet naar de gewenste situatie.

 

Intern Begeleider (a.i.)

Voor iedere school die ondersteuning of vervanging nodig heeft op het vlak van de leerlingen zorg.